Q-praktijken voor:


100% (Fl)IK, een wervingscampagne met een oproep tot diversiteit

Start2FLIK, een (online) begeleidingstraject voor kandidaat inspecteur

Acties voor taalsterk onderwijs.

Ontmoeting & uitwisseling, een analyse-instrument bij drempels in het lerarenberoep

Erkennen van elders verworven competenties bij aanwerving

Diversiteitsmeetings & -acties op de werkvloer

Doorgroeimogelijkheden & interne opleiding op de werkvloer

Investeren in taal & competenties op het werk

Mentorschap verbreedt professionele netwerken

Netwerk verbreden in zoektocht naar nieuw talent