Q-Praktijken: Voorbij discriminatie

Loading...

Wees bewust van vooroordelen en stereotyperingen, verruim je blik & schat capaciteiten positief in!Diversiteitsmeetings & -acties op de werkvloer

Taal- & cultuursensitieve screening bij aanwervingsprocedure

Charter voor Inclusie

Charter voor Inclusie

Reflectietool diversiteitsgevoelig onderwijs

Ontmoeting & uitwisseling, een analyse-instrument bij drempels in het lerarenberoep