Q-Praktijken: Voorbij discriminatie

Loading...

Wees bewust van vooroordelen en stereotyperingen, verruim je blik & schat capaciteiten positief in!


2020:

Charter voor Inclusie
2020:

Diversiteitsmeetings & -acties op de werkvloer
2020:

Ontmoeting & uitwisseling, een analyse-instrument bij drempels in het lerarenberoep
2020:

Taal- & cultuursensitieve screening bij aanwervingsprocedure