Q-Praktijken: Voorbij discriminatie

Loading...

Wees bewust van vooroordelen en stereotyperingen, verruim je blik & schat capaciteiten positief in!Charter voor Inclusie

Ontmoeting & uitwisseling, een analyse-instrument bij drempels in het lerarenberoep

Diversiteitsmeetings & -acties op de werkvloer

Reflectietool diversiteitsgevoelig onderwijs

Taal- & cultuursensitieve screening bij aanwervingsprocedure

Charter voor Inclusie