Q-Praktijken: Voorbij discriminatie

Loading...

Wees bewust van vooroordelen en stereotyperingen, verruim je blik & schat capaciteiten positief in!



Reflectietool diversiteitsgevoelig onderwijs





Ontmoeting & uitwisseling, een analyse-instrument bij drempels in het lerarenberoep





Taal- & cultuursensitieve screening bij aanwervingsprocedure





Charter voor Inclusie





Diversiteitsmeetings & -acties op de werkvloer





Charter voor Inclusie