Q-Label

Goede praktijken in de verf

Het Q-label van Qolourfied zet initiatieven in de verf die een boost geven aan de onderwijs- of beroepscarrière van studenten en werknemers met migratieachtergrond.
Een Q-initiatief is een maatregel, een tool of een actie die één of meerdere drempels verlagen of wegwerken die studenten en werknemers ondervinden omtrent anderstaligheid, welbevinden, stereotyperingen, sociaaleconomische draagkracht, de toegankelijkheid en diversiteit van de onderneming of onderwijsinstelling.
Deze initiatieven, met het oog op verankering in het beleid, maken een wezenlijk verschil. Niet enkel voor de student(en) of werknemer(s) met migratieachtergrond, maar evenzeer voor de groeimogelijkheden van de organisatie en de ontwikkelingskansen van één ieder.
De jaarlijkse labeluitreiking in december biedt een forum om goede praktijken te erkennen, bredere bekendheid te tegen en daarover in dialoog te gaan met andere professionals en ondernemingen.

Q-2020 is een label voor voor een klein of groot initiatief

  • ontwikkeld én uitgevoerd in 2020
  • door (medewerkers van) een Gentse* hoger onderwijsinstelling of onderneming °
  • dat drempels verlaagt of wegneemt
  • voor het behalen van een hoger onderwijsdiploma of voor het aanwerven en uitvoeren van een gekwalificeerde functie +
  • van één of meerdere (kandidaat)studenten of (kandidaat)werknemers met migratieachtergrond.

* gevestigd in groot Gent

° alle Gentse ondernemingen uit de (non)profit behalve openbare besturen, intern en extern verzelfstandigde agentschappen

+ functies op basis van een hoger opleidingsniveau (min een hoger onderwijs diploma) of gelijkgestelde ervaring. Een aantal voorbeelden van gekwalificeerde functies zijn: CEO, manager, universiteitsdocent, leerkracht, advocaat, architect, maatschappelijk werker, administratief medewerker,…

Het initiatief kan slechts éénmalig het Q-label ontvangen, ook al wordt deze in de daaropvolgende jaren gecontinueerd.

Een goede praktijk!

Welk initiatief komt volgens jou in aanmerking voor het Q-label? Of heb je een tip of een vraag hierover?

Ik heb een tip, een vraag of een goede praktijk voor het Q-label.