Q-label

Goede praktijken in de verf

Het Q-label van Qolourfied zet jaarlijks initiatieven in de verf die een boost geven aan de onderwijs- of beroepscarrière van studenten en werknemers met migratieachtergrond.
Volwassen met migratieachtergrond ondervinden specifieke drempels in het volmaken van hun studies of het vinden en behouden van een job op basis van hun kwalificaties. Deze drempels zijn vaak gelinkt aan taal- en culturele aspecten of migratie: anderstaligheid, welbevinden & erkenning, stereotyperingen & vooroordelen, sociaaleconomische draagkracht, de mate van toegankelijkheid en diversiteit van de onderneming of de onderwijsinstelling. (zie getuigenissen bij Q-stem).

Een Q-praktijk is een maatregel, een initiatief, een tool of een actie die één of meerdere van deze drempels verlagen of wegwerken.

Goede praktijken met het oog op verankering in het beleid, maken een wezenlijk verschil. Niet enkel voor de student(en) of werknemer(s) met migratieachtergrond, maar evenzeer voor de groeimogelijkheden van de organisatie en de ontwikkelingskansen van één ieder.

Het label is een erkenning en een bijdrage tot ruimere bekendmaking opdat professionals en ondernemingen in dialoog gaan, ideeën uitwisselen en elkaar wederzijds ondersteunen.

Herbekijk de bekendmaking Q-Labels 2020.

Meld een Q-praktijk 2021!

Criteria Q-label 2021

Q-2021 is een label voor een klein of groot initiatief

  • ontwikkeld én uitgevoerd in 2021
  • door (medewerkers van) een Gentse* hoger onderwijsinstelling of onderneming
  • dat drempels verlaagt of wegneemt
  • voor het behalen van een hoger onderwijsdiploma of voor het aanwerven en uitvoeren van een gekwalificeerde functie +
  • van één of meerdere (kandidaat)studenten of (kandidaat)werknemers met migratieachtergrond.

* gevestigd in Gent, 9000-9052

+ functies op basis van een hoger opleidingsniveau (min een hoger onderwijs diploma) of gelijkgestelde ervaring. Een aantal voorbeelden van gekwalificeerde functies zijn: CEO, manager, universiteitsdocent, leerkracht, advocaat, architect, maatschappelijk werker, administratief medewerker,…

Het initiatief kan slechts éénmalig het Q-label ontvangen, ook al wordt deze in de daaropvolgende jaren gecontinueerd.

Een goede praktijk!

Welk initiatief komt volgens jou in aanmerking voor het Q-label? Of heb je een tip of een vraag hierover?

Ik heb een tip, een vraag of een goede praktijk voor het Q-label.