Qolourfied?

Qolourfied, een initiatief van IN-Gent vzw, streeft naar een opleidings- en werkvloer waar culturele diversiteit zichtbaar en evident is. Waar studenten en werknemers met migratieachtergrond op basis van hun ervaring en capaciteiten hun diploma halen of een job uitvoeren.

De ondervertegenwoordiging van volwassenen met een migratieachtergrond in het hoger onderwijs en in gekwalificeerde functies vraagt expliciete aandacht. Leerlingen, studenten en werknemers met een migratieachtergrond ervaren drempels in opleiding & werk. Deze drempels bemoeilijken het behalen van een kwalificatie in het hoger onderwijs of het vinden en behouden van een gekwalificeerde job.

Gentse hogeronderwijsinstellingen en werkplekken erkennen deze drempels en willen zich inzetten om talenten te benutten, ongeacht waar deze verworven zijn. Qolourfied stimuleert het wegwerken van drempels, het implementeren van gerichte ondersteuning en het doorvoeren van structurele veranderingen.

Nieuws