Qolourfied?

Qolourfied, een initiatief van IN-Gent vzw, streeft naar een opleidings- en werkvloer waar culturele diversiteit zichtbaar en evident is. Waar studenten en werknemers met migratieachtergrond op basis van hun ervaring en capaciteiten hun diploma halen of een job uitvoeren.

De ondervertegenwoordiging van volwassenen met een migratieachtergrond in het hoger onderwijs en in gekwalificeerde functies vraagt expliciete aandacht. Leerlingen, studenten en werknemers met een migratieachtergrond ervaren drempels in opleiding & werk. Deze drempels bemoeilijken het behalen van een kwalificatie in het hoger onderwijs of het vinden en behouden van een gekwalificeerde job.

Gentse hogeronderwijsinstellingen en werkplekken erkennen deze drempels en willen zich inzetten om talenten te benutten, ongeacht waar deze verworven zijn. Qolourfied stimuleert het wegwerken van drempels, het implementeren van gerichte ondersteuning en het doorvoeren van structurele veranderingen.

Qolourfied staat voor

STEM GEVEN aan studenten en werknemers met migratieachtergrond over de uitdagingen en de opportuniteiten in hun onderwijs- en beroepsloopbaan
Q-stem: Werk , Onderwijs.

INITIATIEVEN IN DE VERF die succes kleuren in hoger onderwijs en werk en het Q-label dragen
Q-label: Goede praktijken in de verf.

ERVARINGSUITWISSELING & DIALOOG over goede praktijken tussen professionals uit hoger onderwijsinstellingen en werkplekken samen met studenten en werknemers met migratieachtergrond
Vormingen: Ingrediënten tot succes, Divers aan ’t werk.

BREED NETWERK creëren voor studenten & werknemers met migratieachtergrond en professionals binnen het onderwijs en op de werkvloer
Het event Qolourfied van 3 maart 2020 bracht meer dan 200 professionals, studenten & vrijwilligers samen. Ervaringen en goede praktijkvoorbeelden kleurden de inspiratietafels .

  • Voorbij discriminatie” – Positief inschatten van capaciteiten voorbij vooroordelen & stereotypen
  • Zelfvertrouwen werkt” – Creëren van stimulerende studie- & werkomgevingen!
  • De kluwen ontward” – Verhogen van transparantie& toegankelijkheid
  • TAAL-kracht” – Ontwikkelen van leer- en oefenkansen Nederlands & inzetten van meertaligheid
  • Diversiteit in zicht” – Benutten van de kracht van een divers personeelsbeleid, cliënteel en & aanbod!
  • In balans” – Implementeren van optimale studie- en werkvoorwaarden om draaglast voor studenten en werknemers te verminderen