Kleur succes in opleiding & werk


Leerlingen, studenten en werknemers met een migratieachtergrond ervaren drempels in opleiding & werk. Deze drempels bemoeilijken het behalen van een kwalificatie in het hoger onderwijs of het vinden en behouden van een gekwalificeerde job.

Enkele Ambassadeurs IN-Gent en studenten van het Voortraject Hoger onderwijs voor anderstaligen vertellen hun ervaringen. Hun boodschap is een stimulans om de diversiteit in hoger onderwijs en op de werkvloer te optimaliseren.

Laatste Video's

Vraag een getuigenis

Nodig een Ambassadeur IN-Gent uit naar je team, je event, je school of je werkplek.

Uitnodigen