Kleur succes in opleiding & werk

Qolourfied streeft naar een opleidings- en werkvloer waar culturele diversiteit zichtbaar en evident is. Waar studenten en werknemers op basis van hun ervaring en capaciteiten hun diploma halen of een job uitvoeren.

De ondervertegenwoordiging van volwassenen met een migratieachtergrond in het hoger onderwijs en in gekwalificeerde functies vraagt expliciete aandacht. Leerlingen, studenten en werknemers met een migratieachtergrond ervaren drempels in opleiding & werk. Deze drempels bemoeilijken het behalen van een kwalificatie in het hoger onderwijs of het vinden en behouden van een gekwalificeerde job. Opleidingsinstellingen en werkplekken erkennen deze drempels en willen (elders verworven) talent vasthouden en benutten.

Qolourfied staat voor


Stem geven
aan studenten en werknemers met migratieachtergrond over de uitdagingen en de opportuniteiten in hun onderwijs- en beroepsloopbaan.
Ervaringsuitwisseling
en dialoog over goede praktijken tussen professionals uit hoger onderwijsinstellingen en werkplekken samen met studenten en werknemers met migratieachtergrond.
Initiatieven in de verf
die succes kleuren in hoger onderwijs en werk en het Q-label dragen.
Breed netwerk
creëren voor studenten & werknemers met migratieachtergrond en professionals binnen het onderwijs en op de werkvloer.

Laatste Video's

Vraag een getuigenis

Nodig een Ambassadeur IN-Gent uit naar je team, je event, je school of je werkplek.

Uitnodigen