Q-praktijken voor:


Odisee-ambassadeurs

Aanwerving vanuit een global vision & in samenwerking met externen

Taal- & cultuursensitieve screening bij aanwervingsprocedure

BIS-stages voor A & B functies

Implementatie & ontwikkeling van een kans- en kleurrijk HR-beleid

Corona Connections

Bijzonder statuut anderstalige student

Platform Durf Divers Denken

Charter voor Inclusie

Taalbuddyproject