Gekwalificeerde functies

Loading...


2020:

Netwerk verbreden in zoektocht naar nieuw talent
2020:

Ontmoeting & uitwisseling, een analyse-instrument bij drempels in het lerarenberoep
2020:

Taal- & cultuursensitieve screening bij aanwervingsprocedure
2020:

Investeren in taal & competenties op het werk
2020:

Start2FLIK, een (online) begeleidingstraject voor kandidaat inspecteur
2020:

Diversiteitsmeetings & -acties op de werkvloer