Gekwalificeerde functies

Loading...


2020:

BIS-stages voor A & B functies
2020:

Investeren in taal & competenties op het werk
2020:

100% (Fl)IK, een wervingscampagne met een oproep tot diversiteit
2020:

Netwerk verbreden in zoektocht naar nieuw talent
2020:

Beeldvormingscampagne
2020:

Ontmoeting & uitwisseling, een analyse-instrument bij drempels in het lerarenberoep