Gekwalificeerde functies

Loading...Beeldvormingscampagne

Erkennen van elders verworven competenties bij aanwerving

Aanwerving vanuit een global vision & in samenwerking met externen

Diversiteitsmeetings & -acties op de werkvloer

Netwerk verbreden in zoektocht naar nieuw talent

Taal- & cultuursensitieve screening bij aanwervingsprocedure