Gekwalificeerde functies

Loading...Engie-academy, kwalificatiemogelijkheden voor (nieuwe) medewerkers

Start2FLIK, een (online) begeleidingstraject voor kandidaat inspecteur

Ontmoeting & uitwisseling, een analyse-instrument bij drempels in het lerarenberoep

Erkennen van elders verworven competenties bij aanwerving

Implementatie & ontwikkeling van een kans- en kleurrijk HR-beleid

100% (Fl)IK, een wervingscampagne met een oproep tot diversiteit