Gekwalificeerde functies

Loading...


2020:

Vacature getoetst
2020:

Start2FLIK, een (online) begeleidingstraject voor kandidaat inspecteur
2020:

100% (Fl)IK, een wervingscampagne met een oproep tot diversiteit
2020:

Mentorschap verbreedt professionele netwerken
2020:

Ontmoeting & uitwisseling, een analyse-instrument bij drempels in het lerarenberoep
2020:

Diversiteitsmeetings & -acties op de werkvloer