Loading...

De ondervertegenwoordiging van volwassenen met een migratieachtergrond in het hoger onderwijs en in gekwalificeerde functies vraagt expliciete aandacht.  Uitzonderlijke situaties vragen nu eenmaal bijzondere initiatieven. De Gentse hoger onderwijsinstellingen en heel wat Gentse werkgevers, inclusief de Stad Gent, zetten mee hun schouders onder deze missie en ondernemen actie, in-of exclusief,  om één of meerdere drempels weg te werken.

Van 2020 tot 2025 verzamelen we deze Gentse praktijken, wisselen we ervaringen uit en gaan met elkaar in dialoog om zo te streven naar structurele veranderingen.

Ontdek Q-praktijken in Gent!