Inschrijven “Q-Event: Kleur succes in opleiding & werk”

De ondervertegenwoordiging van hoogopgeleide professionals met een
migratieachtergrond in het hoger onderwijs en in gekwalificeerde functies vraagt
expliciete aandacht. Studenten en werknemers met een migratieachtergrond
ervaren drempels in opleiding & werk.

Ambassadeurs & Qolourfied slaan de handen in elkaar! Tijdens een exclusief
event brengen we inspirerende verhalen en goede praktijken met als doel om de
drempels weg te werken & de diversiteit in hoger onderwijs en op de werkvloer te
optimaliseren. Ook worden de nieuwe Ambassadeurs in de bloemetjes gezet.

Voor wie: Ambassadeurs, opleidingsinstellingen, partners, afnemers getuigenissen

Datum & tijdstip: 24 maart 2022, 17u30 – 20u
Plaats: Stadhuis Gent (Pacificatiezaal)
Botermarkt 1, 9000 Gent

Vraag een getuigenis

Nodig een Ambassadeur IN-Gent uit naar je team, je event, je school of je werkplek.

Uitnodigen