Lerend Netwerk Zelfvertrouwen werkt

Gekwalificeerd werk

Lerend Netwerk Zelfvertrouwen werkt
Gekwalificeerd werk

Creëer verwelkomende & stimulerende werkomgevingen!

Je onderneming erkent reeds het belang van een divers gekwalificeerd personeel. Ondanks het open karakter zijn gekwalificeerde functies in je organisatie niet of nauwelijks ingevuld door competente anderstalige nieuwkomers.  De vacatures bereiken de geschikte profielen niet of aan de eindstreep leidt de sollicitatie niet tot aanwerving.

In dit lerend netwerk onderzoek je hoe het HR-team of beleid van je organisatie kan anticiperen op soms ongekende drempels op vlak van zelfbeeld en –vertrouwen bij kandidaten en personeel. Je ontdekt welke invloed dit heeft op inschatting en ontplooiing van competenties.

Een cultuur-sensitieve aanpak in de profilering, investeren in informele netwerken en alternatieve aanwervingsprocedures zijn voorbeelden van hoe het welbevinden van nieuwe (kandidaat) medewerkers een boost krijgt en de aanwezige competenties meer zichtbaar worden.

Aan de hand van de nieuwe reflectietool ‘Divers aan ’t werk’ kom je tot acties op maat van je organisatie.

Opdat je onderneming of je team ook een vindplaats is voor nieuw gekwalificeerd talent!

In het Lerend Netwerk,

Voorjaar 2022 (precieze data samen te bepalen – inschrijven bij interesse)

Procesbegeleider:

Caroline Mathys

Netwerkers:

Werkgevers, HR- en kwaliteitsmedewerkers en leidinggevenden Gentse werkplekken.

Gasten:

Samen te bepalen

Locatie:

Kongostraat 42, Gent