Lerend Netwerk Zelfvertrouwen werkt

Lerend Netwerk Zelfvertrouwen werkt
Hoger Onderwijs

Hoger Onderwijs

Creëer verwelkomende & stimulerende studieomgevingen!

Je onderwijsinstelling erkent reeds het belang van een diverse studentenpopulatie. Ondanks het open karakter van je organisatie is er een ondervertegenwoordiging van anderstalige nieuwkomers.  De studenten die wel instromen vinden soms moeilijk de weg naar het ondersteuningsaanbod en hebben niet altijd aansluiting met de andere studenten. Sommige talentvolle anderstalige studenten halen zo hun diploma niet en missen kansen op gekwalificeerde functies op de arbeidsmarkt.

In dit lerend netwerk onderzoek je hoe je met je team of het beleid van je organisatie kan anticiperen op soms ongekende drempels op vlak van zelfbeeld en vertrouwen bij interactie tussen nieuwkomer-studenten en personeel. Je ontdekt welke invloed dit heeft op inschatting en ontplooiing van competenties. We zoeken hoe we de aanwezige competenties meer zichtbaar kunnen worden.

Aan de hand van gedeelde ervaringen en goede praktijken kom je tot acties op maat van je organisatie. Opdat je onderwijsinstelling een vindplaats is voor nieuw gekwalificeerd talent!

In het Lerend Netwerk,

Voorjaar 2022 (precieze data samen te bepalen)

Procesbegeleider:

Marijke Van Petegem

Netwerkers:

(Coördinatoren van) trajectbegeleiders, studiecoaches, docenten, diversiteitsmedewerkers van Arteveldehogeschool, HOGENT, KUL – Campus Gent, Luca School of Arts – Campus Gent, Odisee – Campus Gent, UGent

Gasten:

Samen te bepalen

Locatie:

IN-Gent vzw, Kongostraat 42, Gent