Lerend Netwerk de Kluwen Ontward

Lerend Netwerk de Kluwen Ontward
Hoger Onderwijs

Hoger Onderwijs

Verhogen van transparantie en toegankelijkheid!

Je onderwijsinstelling erkent reeds het belang van een diverse studentenpopulatie. Ondanks het open karakter van je organisatie is er een ondervertegenwoordiging van anderstalige nieuwkomers. 
In dit lerend netwerk onderzoek je samen hoe je met je team of het beleid van je organisatie kan anticiperen op soms ongekende drempels op vlak van onthaal en inschrijvingsprocedures. We zoeken samen hoe je kan werken aan een toegankelijke dienstverlening.

Aan de hand van gedeelde ervaringen en goede praktijken kom je tot acties op maat van je organisatie. Opdat je onderwijsinstelling een vindplaats is voor nieuw gekwalificeerd talent!

In het Lerend Netwerk,

Voorjaar 2022 (precieze data samen te bepalen)

Procesbegeleider:

Marijke Van Petegem

Netwerkers:

(Coördinatoren van) medewerkers van studentenadministraties, international admission offices en diversiteitsmedewerkers van Arteveldehogeschool, HOGENT, KUL – Campus Gent, Luca School of Arts – Campus Gent, Odisee – Campus Gent, UGent

Gasten:

Samen te bepalen

Locatie:

IN-Gent vzw, Kongostraat 42, Gent