Voor Lana is het Voortraject anderstalige nieuwkomers een noodzakelijke voorbereiding voor haar studies aan de Hogeschool. Eens gestart aan de opleiding, merkt ze welke impact het leeftijdsverschil en de moeizame integratie met de andere studenten op haar heeft.

Vraag een getuigenis

Nodig een Ambassadeur IN-Gent uit naar je team, je event, je school of je werkplek.

Uitnodigen